Pædagogik

Vision for det pædagogiske arbejde

Ådalen danner rammen for et godt børneliv

Det er huset hvor børn kan li´at være og hvor de indgår i større og mindre fællesskaber socialt og aktivitetsmæssigt

Ådalbørn er i mesterlære; de skal ha’ indfanget deres liv og ståsted

Hos os er leg og læring to uadskillelige størrelser. Legen er barnets måde at tilegne sig verden på – og derfor fylder legen i dagligdagen.

Dagligdagen tilrettelægges ud fra en vekselvirkning ml. børnenes egne ideer det de voksne har på hjerte og de faglige mål vi har. De voksne bringer deres "hjertesager" med ind, som garant for forskellige indgangsvinkler og ægte engagement.

Omverdenen spiller sammen med Ådal-livet. Verdenen gøres begribelig og håndterbar. Vi giver børn svar på spørgsmål og fodrer dem med nogle nye. Husene må gerne være fyldt med magi og forunderlighed men også være en oase af stabilitet, genkendelighed, et fundament hvorfra verdenen udenfor kan erobres.

Vi bruger naturen og vores traditioner til at komme tilbage til rødderne og det stille liv – samtidig med at vi levende følger med i de betingelser vores børn er en del af og inddrager aspekter herfra i Ådal-livet.