Når skilsmisse bliver en realitet

Når en skilsmisse er en realitet, er det ofte børnehaven, der står som den uforanderlige del i barnets liv. Børnehaven kan derfor være et pusterum i en opbrudstid.

I forbindelse med forældres meddelelse om en forestående skilsmisse er det stuens pædagoger, der er hovedansvarlig for forældrekontakten og som har et ekstra øje for barnets trivsel.

Målet for samarbejdet mellem børnehave og forældre er at finde en fælles vej til at hjælpe og støtte barnet.

Vi inviterer forældrene til en afklaringssamtale indenfor 2 – 3 mdr. efter forældrenes skilsmisse, med udgangspunkt i barnet og dets reaktioner på skilsmissen.

Forældrene, der samarbejder og kan finde løsninger i situationen til fælles bedste, vil fint kunne deltage sammen i en forældresamtale. Andre forældre formår ikke at samarbejde om fælles løsninger for barnet. Her kan det være nødvendigt at forældrene tilbydes forældresamtaler hver for sig.

Vi tager ikke parti for den ene af forældrene, men tager udgangspunkt i at barnet har to forældre – en far og en mor.