Sådan bor vi

Børnehuset Ådalens fysiske rammer

Afdeling Valhalla har været én af Kolding Kommunes nyeste institutioner. 

Huser er fra 2006 år. Bygget i ét plan med fællesrummet som hjertet i huset.

De 3 grupperum er børnenes stamrum. Fællesarealerne er store og fungerer som udvidede børnerum. Her mødes store og små.

Huset er indrettet med forskellige funktioner, således at børnene automatisk kommer til at bevæge sig i hele huset. Vores helt specielle rum er ude/inderummet i forlængelse af fællesrummet – og direkte ud til legepladsen.

De store vinduespartier på begge sider af huset underbygger sammenhængen mellem ude og inde, hvilket også er et omdrejningspunkt for pædagogikken

Legepladsen er stor og ligger med smuk udsigt ud over dalen. Det er en legeplads i stadig udvikling. Vi nyder den på alle årstider og det kan ses på børnenes udetøj.

Lige udenfor hegnet ligger en hel verden af skrænter, skov, krat, løbebaner… områder vi bruger på vore ture.

 

Afdeling Toftebo er en lille børnehave. Vi har 2 grupper, hvor børnene har deres base. Vi arbejder med åbne døre og på tværs af stuerne.

Toftebo ligger tæt ved skov og å og vi har en dejlig stor legeplads med mange muligheder. Vi er på legepladsen mindst en gang om dagen, uanset vejret.

Vi vægter ture ud af huset i små grupper og gerne i nærmiljøet. Alle børn er på tur ud af huset mindst en gang om ugen.

Vi har skolegruppe for kommende skolebørn.

 

Fælles for begge afdelinger:

Vores pædagogiske mål er:

  • At give børnene selvværd.
  • At udvikle deres sociale kompetencer.
  • At give dem mulighed for at udtrykke sig mundtligt, kropsligt og kreativt.
  • At udvikle deres glæde for musik og bevægelse.
  • At give dem kendskab til naturens gang samt lære dem at respektere naturen og blive miljøbevidste.