Fælles frugt ordning

Frugtordning ved Børnehuset Ådalen.

Forældrebestyrelsen ved Børnehuset Ådalen har besluttet, at etablere en fælles frugtordning i Børnehuset Ådalen.

Vedtægter for frugtordningen

Formål

Formålet med frugtordningen er at børnene i forbindelse med eftermiddagspausen tilbydes forskelligt økologisk frugt og grønt samt rugbrød, knækbrød, boller eller andet. Det tilstræbes om muligt at der købes dansk frugt og grønt.

 

Frugtordningen er solidarisk forstået således, at alle børn i Børnehuset Ådalen er med i frugtordningen.

 

Der vil blive taget hensyn til børn der af helbredsmæssige årsager (allergi eller lignende) ikke kan tåle en bestemt type frugt/grøntsag eller lign.

 

Administration

Frugtordningen er forældreadministreret mens personalet varetager bestilling og uddeling.

 

Forældrebestyrelsen udpeger en kasserer blandt forældrene til børnene i Børnehuset Ådalen.

 

Der er oprettet en foreningskonto, hvortil kassereren samt en suppleant af Forældrebestyrelsen tildeles fuldmagt.

 

Regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret og kassereren aflægger årsregnskab i forbindelse med det første møde i Forældrebestyrelsen i det efterfølgende kalenderår.

Regnskabet revideres af Forældrebestyrelsen og offentliggøres sammen med mødereferatet.

 

Betaling

Forældrebestyrelsen fastsætter årligt forældrebetalingen. Der indbetales månedsvist forud via bankoverførsler til den første bankdag i måneden til kontonr. 3733 3733684135

Juli måned er betalingsfri.

 

For at mindske administrationen SKAL der oprettes en fast bankoverførsel således at der ikke hver måned skal udsendes regninger og evt. rykker.

Hvis der ikke oprettes en fast bankoverførsel vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 10 kr. pr. regning.

Bliver det nødvendigt at udsende rykkere vil der med hver rykker blive pålagt et gebyr på 20 kr.

 

Det er forældrenes eget ansvar at stoppe bankoverførslen, når barnet ikke længere går i børnehaven.