Skolestart

I Almind/Viuf er der glidende overgang (GLO) fra 1.04.16.

I Valhalla er de store børn, Vikinger, samlet på samme stue, hele året fra 1.4 til næste 31.3.  Dette for vi kan forberede og tilrettelægge vores dagligdag, så den er optimal for børnene. På den måde bliver de allerbedst rustet til deres skoleliv.

 I afd. Toftebo Starter skolegruppen d. 1/10 og fortsætter frem til start af Glidende Overgang d. 1/4. Skolegruppen går hver tirsdag ned på skolen og låner klasse lokaler i 0. klasse. Dette betyder at de kommende skolebørn lærer skolen, omgivelserne og de voksne på skolen at kende inden de starter i GLO.