Opstart

Nye børn ind i gamle hierakier

 

Det sociale spil i grupperne når nye kommer til….

Målet er overordnet at:

 

At give den nysammensatte børnegruppe en fornemmelse for gruppens medlemmer

At give de nye børn en groundning i huset

At få de nye børn ind under huden

At sikre vejen til at alle børn har gode relationer til voksne og andre børn

 

Fra visionen:

*  Der er regler for det gode samvær; den respekt der er overfor det enkelte barn, er også den måde barnet møder andre børn og  voksne i Ådalen på.

*  Børnene har en naturlig plads i fællesskabet - som en unik brik i helheden – hverken mere eller mindre

*  At børnenes selvværd er så fin at de har overskud til ”mærke” hvor de andre børn er.

*  Børnene møder andre børn; relationer og venskaber opstår på godt og ondt

*  Børns forskelligheder ses som en styrke for fællesskabet

 

Tegn vi vil kigge efter

* Indlevelsesevne?

* Initiativer?

* Hvilke spilleregler er gældende i relationerne?

* Hvordan løser de konflikterne imellem sig?

* Hvad er bestemmende for deres venskaber?

* Har alle børn gode relation(er)

* Hvordan håndterer børnene forskelligheder og ligheder?

* Børns rolle i gruppen

* Samspillet i børnegruppen

* Samspillet med Ådal-voksne

* Hvordan afpasser børnene deres adfærd efter omgivelserne?

 

Voksenrollen

* Rammesættende for det gode samspil

* Lydhøre og involverende

* At være tilstede og hjælpe med dialogen og adfærden

* At kunne se, analysere og intervenere i børnelivet

* Den anerkendende tilgang

* Igangsættere på aktiviteter der fremmer kendskabet børnene imellem.

 

Værktøjskasse/idéer:

*Store portræt fotoes på væggen. Bruges af børnene selv, til samling, til forskelligeheder, til ligheder, til gættelege etc.

*Tegne deres familier. Giver tilhørsforhold, snak om den enkelte, tjek på deres tegneevne, forståelse for sig selv etc.

*Familetræ med rigtige fotoes. Bygger bro ml. Valhalla/hjemmet

*Navnesang. Giver her og nu oplevelse af gruppen.

*Bordkort. Giver ro og sikkerhed på hvor de skal være.

*Store hjælper de små. Aktivt ansvar til de gamle overfor de nye.

 

 

 

 

 

 


Bilag