Når skilsmissen bliver en realitet

I forbindelse med forældres meddelelse om en forestående skilsmisse er det stuens pædagoger, der er hovedansvarlig for forældrekontakten. Lige som det er dem, der har ekstra opmærksom på barnet, der pludselig er en del af en familie i opbrud.

Vi inviterer forældrene til en afklaringssamtale indenfor 2 – 3 mdr. efter skilsmissen med det formål er at finde en fælles vej til at hjælpe og støtte barnet – samt hjælpe forældrene med at tackle barnets situation.

Forældre, der samarbejder og finder fælles løsninger for alle parter, vil fint kunne deltage samtidig i en forældresamtale.

Forældre, der ikke formår at samarbejde om fælles løsninger og hvis brud er konfliktfyldt, tilbydes forældresamtaler hver for sig.

Vi tager ikke parti for den ene af forældrene, men tager udgangspunkt i at barnet har to forældre – en far og en mor.

Valhalla kan i en urolig periode være barnets trygge og genkendelige sted, hvor dagen i dag er som dagen i går. Vi har ansvaret for barnets trivsel i Valhalla og kan være barnets talerør til forældre.

Tjek denne hjemmeside med vejledning og gode råd:

http://børnimidten.dk